2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa göre Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri nasıl çıkarılabilir?

Kanun hükmünde kararname:

Madde 4 – Olağanüstü hal süresince,

  • Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu,
  • olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda
  • Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın,

kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.

Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir