Evsel kullanım amaçlı etil alkol içine denatonyum benzoat maddesi katılma zorunluluğu getirildi.

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle evsel kullanım amaçlı etil alkol satışı hakkında şu düzenlemeler yapıldı:

  • Evsel kullanım amaçlı etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 cl veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılması suretiyle ambalajlanacak veya ambalajlı olarak ithal edilecek.
  • Yetkili etil alkol veya alkollü içki dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilecek bu etil alkol, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz satıcılar eliyle tüketime sunulacak.
  • Bu ürünlerin etiketinde “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir.” ifadesi yer alacak.

Aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 30/12/2017 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve yönetmeliğin 20/1-a maddesi kapsamındaki ürünlerin, 31/3/2018 tarihine kadar piyasada bulunmasına ve satışına izin verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir