Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin bazı maddeleri değiştirildi.

Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 21/4/2018 tarihinden itibaren Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması gerekir.”

Aynı Tebliğin Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ikinci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 21/4/2018 tarihinden itibaren Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)’ne sahip olması gerekir.”

“(2) 21/4/2018 tarihinden itibaren, ürünlere entegre devirdaim pompalarının Ek-II uyarınca hesaplanan enerji verimliliği endeksi, devirdaim pompasının plakasında ve ürünün teknik belgelerinde şu şekilde belirtilmelidir: ‘EEI ≤ 0,[xx];’.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir