Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin karşılaştırmalı reklamlara ilişkin maddesinin yürürlüğü 1/1/2019’a ertelendi

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği‘nin karşılaştırmalı reklamlara ilişkin 8 maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğü 1/1/2019‘a ertelendi.Yürürlüğü ertelenen fıkra şöyle:

Md. 8/2 – (2) Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilir. (Ek cümle:RG-4/1/2017-29938) Bu şekilde yapılan doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir kişi veya kurumun tanıklığına yer verilemez.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği‘ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir