5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Mahkemeler Arasında “Görev Uyuşmazlığı” Çıktığı Zaman “Görevli Mahkeme” Kim Tarafından Belirlenir?

Görevde uyuşmazlık

Md. 4 –  (…)

(2) Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir