5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Müdafi” ve “Vekil” Neyi İfade Eder? “Müdafi” ile “Vekil” Arasındaki Fark Nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu bakımından müdafi ve vekil, savunduğu veya temsil ettiği kişiye bağlı olarak avukata verilen isimdir. Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata “müdafi“; katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukata “vekil” denir.

Md. 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında; (…)

c. Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

d. Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı, (…) ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir