5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Re’sen Görev Kararı” Ne Zaman Verilebilir? “Görevsizlik Kararı” Verilemeyecek Hal Nedir?

Re’sen görev kararı 

Md. 4 –  (1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re’sen karar verebilir. 6 ncı Md. hükmü saklıdır.

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl

Md. 6 – (Değişik: 6/12/2006 – 5560/16 md.)

(1) Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir