5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Toplu Suç” Neyi İfade Eder?

Md. 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

k. Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu,

ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir