669 sayılı KHK ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 51– 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci

maddesinin, ikinci fıkrasında yer alan “(Askeri liseler dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir