671 sayılı KHK ile 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 10– 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun hakim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapar.”

MADDE 11– 1602 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlar Kurulu, Başkan ve Daire Başkanlarından oluşur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir