697 sayılı KHK ile kamu görevine iade edilenlerin başvurusu için son tarih 22 Ocak 2018

12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 697 sayılı KHK’nın 2. maddesiyle daha önceki KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılan ((2) SAYILI LİSTE), öğrencilik ile ilişiği kesilen ((3) SAYILI LİSTE) veya Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen ((4) SAYILI LİSTE) bazı kişiler hakkındaki çıkarma, ilişik kesme, ihraç kararları kaldırıldı.

Daha önce kamu görevinden çıkarılıp ile göreve iade edilen personelden ((2) SAYILI LİSTE),  bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu nedenle (2) SAYILI LİSTE‘de adı bulunan personelin en geç 22 Ocak 2018 günü göreve başlaması gerekiyor.

Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye karşılık gelen mali ve sosyal hakları ödenecek.

Buna göre, kamu görevine iade edilen kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak. 22 Ocak 2018’e kadar göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacağı için kamu görevinden çıkarıldıktan sonra geçen süredeki mali ve sosyal haklarını alamayacaklar. KHK’da istisna sayılmadığı için kişinin sağlık raporunun veya başka mazeretinin bulunması nedeniyle daha sonra başvuru kabul edilmeyecek.

22 Ocak 2018 hem göreve başlamak için, hem de mali ve sosyal hakları alabilmek için son tarih. 

Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra vefat eden ve 697 sayılı KHK ile ilgili listeden çıkarılanlar için özel düzenleme yapılmadığı için, vefat edenler hakkında bir hak talebine imkan tanınmıyor.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. 697 sayılı KHK’ya göre daha önce kamu görevinden çıkarılan kişilerin mağduriyetleri geçen süredeki mali ve sosyal haklarının ödenmesi suretiyle giderilmesi öngörüldüğü için tazminat talep etmeleri de yasaklanmış.

Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Yani kamu görevine iade edilenler yönetici olamayacak ama öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanacaklar.

Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir