Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 112 nci maddesine

“(10) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen işler dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmaz.”

fıkrası eklendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun üçüncü maddesinin (b) bendinde sayılan işler ise şöyle:

“Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”

Kanunun üçüncü maddesinde sayılan tüm işler “ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kamu İhale Kanununa tâbi değildir”. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir