Anlaşmalı boşanma nedir? Anlaşmalı boşanmanın koşulları nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen “anlaşmalı boşanma” için şu koşulların birlikte sağlanması gerekir:

  1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
  2. Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi
  3. Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi
  4. Boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması

Bu koşullar sağlanıyorsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacağı için tarafların evlilik birliğinin sarsıldığına veya diğer eşin boşanmaya neden olacak kusuru bulunduğuna dair delil getirmesine, bu konularda şahit dinletilmesine gerek yoktur. Bu şartlardan biri sağlanmıyorsa, boşanma çekişmeli boşanma” olarak nitelenir.

Ancak çekişmeli boşanmada, eşlerin duruşmaya katılması zorunlu değilken, çekişmeli boşanmanın aksine anlaşmalı boşanmada eşlerin her ikisinin birden duruşmada hazır bulunması gerekmektedir.

Boşanmanın malî sonuçları ile kastedilen, eş ve çocuklar için ödenecek nafaka, tarafların birbirine ödeyecekleri maddi tazminat ve manevi tazminat, mal paylaşımı, katkı payı ve katılma alacakları gibi hususlardır. Anlaşmalı boşanmanın yapılabilmesi için eşlerin bu hususların tamamında tümüyle anlaşmaları gerekmektedir. Boşanmanın malî sonuçları hakkında tam bir mutabakat olmazsa, anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüşür.

Evlilik henüz bir yılını doldurmamışsa anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Ancak eşler boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda anlaşmışlarsa, evlilik birliğinin sarsıldığına dair tanık dinleterek, kısa sürede boşanmak mümkündür. Ancak bu şekilde boşanma, çekişmeli boşanma sayılır.

Uygulamada, boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hakkında taraflar arasında varılan anlaşma, dava dilekçesinin ekinde bir anlaşmalı boşanma protokolü” ile mahkemeye sunulmaktadır. Bu anlaşmalı boşanma protokolü taraflarca imzalanmış, hatta noterce onaylanmış olsa dahi, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerektiğinden, eşlerin duruşmaya katılması ve bu protokoldeki koşulları onayladıklarını bizzat söylemeleri gerekmektedir. Eşlerden biri duruşma sırasında protokoldeki maddelerden birini veya tamamını kabul etmez ise protokole önceden atılan imzaların veya protokolün noterde onaylanmasının hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Yani anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin hâkim huzurunda kabul etmesi ve hâkimin uygun bularak onaylaması ile geçerlilik kazanır.

Her iki taraf protokolde anlaşsa dahi, hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Hâkimler, özellikle velayet, çocukla kişisel ilişki kurma veya çocuk için ödenecek iştirak nafakası hakkındaki düzenlemelere müdahale edebilmektedir.


Aşağıdaki telefon numaraları veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: (90 232) 332 21 10 veya  (90 544) 288 5280
email: yusuf@ateskanhukuk.com

ADRESİMİZ: (Stadyum Metro İstasyonu yakını) 5003/2 sk. No:3-5 Gümüş Plaza Optimus D:206  35090 Bornova/İzmir

Yol tarifi almak için tıklayınız.

Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN’ın internet sitesinde yer alan yazıların tüm hakları İzmir Barosu üyesi Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN’a ait olup tamamen kopyalanması ve başka yerde yayınlanması yasaktır.  Siteye veya sitenin herhangi bir sayfasına izin almadan link verilebilir. Siteden sitenin içindeki herhangi bir sayfadan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak  alıntı (iktibas) yapılabilir. Alıntıda, iktibas yapılan sayfanın linki belirtilmelidir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir