Bakanlar Kurulu kararı ile bazı vergi ve harç oranları ile istisna tutarlarında değişiklikler yapıldı. 5/5/2018

5/5/2018 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler şöyle:

  1. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler Gelir Vergisinden istisnadır. İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. (Bu bentte yer alan %15 oranı, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine yükseltilmiştir.)
  2. Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere KDV istisnası sağlanacak makine ve teçhizat ekli liste ile ilan edildi. İkinci el makine ve teçhizat istisnadan yararlanamayacak.
  3. Konut ve işyerleri için tapu harcı 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine binde 15 olarak uygulanacak.
  4. Konutlar için yüzde 18 KDV oranı 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 8 olarak uygulanacak.
  5. Rakı, cin ve votka gibi içkilerde asgari maktu vergi oranı yükseltildi.2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3982 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,3982 liraya yükseltildi.

İlgili Bakanlar Kurulu kararı için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir