Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bu sistemleri kullanarak işlenen suçlar artmıştır. Bilişim suçları, yeni suçlar olduğu için gerekli kanun ve düzenlemeler henüz tamamlanmamıştır, yeterli mevzuat olsa dahi, uygulayıcıların eksik bilgiye sahip olması ihtimali yüksektir. Bu nedenle bilişim suçları özel bir uzmanlık gerektirir.

Bilişim yoluyla işlenen suçlar, diğer suç türlerine gore daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurur ve mağdurları genelde bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektoründen kişilerdir.

Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmez. Çoğu mağdur takip edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim değildir. Zarara uğrayan mağdurlar büyük kuruluş ve işletmeler ise, itibar ve prestij kaybetme korkusu baskın gelerek olayı gizlemeyi seçebilirler.

Bilişim suçunu işleyenler genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşur. Mağdurlar ise genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlardır. Suçluların çoğunluğu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için ihbar edilmeyeceğinden, bazen ise, bu fiilleri karşılayacak ceza normunun bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket etmektedir.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeye bağlı olarak her gün münferit veya organize şekilde yerel veya uluslararası boyutta  işlenen yeni bilişim suçları karşımıza çıkmaktadır.

Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suçların farklı olduğu da unutulmamalıdır.

Amaç ve yöntemlerine göre bilişim suçlarını aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 • Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terorist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Hacking

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun İnternet ortamında özel hayatın gizliliğini veya kişi haklarını ihlal halinde izlenmesi gereken yol ile bazı katalog suçların işlenmesi halinde İnternet sitesine erişim yasağı konması yaptırımları düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 243 ila 246. maddelerinde düzenlenen “Bilişim Alanında Suçlar” ise şu şekildedir:

 1. Bilişim sistemine girme (TCK md. 243)
 2. Bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK md. 244)
 3. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması  (TCK md. 245)
 4. Yasak cihaz veya programların kullanılması  (TCK md. 246)

Ayrıca bilişim sistemleri veya haberleşme araçları kullanılarak işlenebilecek bazı suçlar için Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme yapılmıştır:

 1. haberleşmenin engellenmesi,
 2. hakaret,
 3. haberleşmenin gizliliğinin ihlali,
 4. kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 5. özel hayatın gizliliğini ihlal,
 6. kişisel verilerin kaydedilmesi,
 7. verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi,
 8. verileri yok etmeme,
 9. nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılıkta bilişim sistemlerinin kullanılması,
 10. uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması,
 11. suç işleme amacıyla örgüt kurma,
 12. müstehcenlik,
 13. göreve ilişkin sırları açıklama,
 14. iftira,
 15. halkı askerlikten soğutma
 16. kanunlara uymamaya tahrik