Boşanmada Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

Boşanmada, velayet, ana ve babanın hakları, çocuk ile olan kişisel ilişkisi ve çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katkısı konusunda hakimin takdir yetkisi büyük önem taşır. Bu konuda hakim, çocuğun yararına olacak şekilde kanaatini oluşturur. Koşulların değişmesi halinde, hakim velayet ve nafaka gibi konularda yeni karar verebilir.

Hâkimin takdir yetkisi

Md. 182 – Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Durumun değişmesi

Md. 183- Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir