• Avukat Yusuf Selçuk ATEŞKAN her türlü özel hukuk uyuşmazlığı ve idari uyuşmazlığa ilişkin davalara bakmaktadır.
  • Avukat – Müvekkil ilişkisi kurulmadan hiçbir şekilde telefon, mesaj, elektronik posta vs. ile hukuki danışmanlık verilmemektedir. Müvekkil adayları ile dava alınmadan önce yüz yüze görüşme yapılır.
  • Müvekkil adayları hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında (232) 33 22 110 numaralı telefondan arayarak gerekli bilgileri vermelidir. Müvekkil adayına en geç ertesi iş günü için randevu verilir. Özel durumlarda çalışma saatleri ve günleri dışında da görüşme randevusu verilebilir.
  • Görüşme davayı açacak kişi veya hakkında dava açılan kişi ya da yasal temsilcisi ile yapılır. Üçüncü şahıslara bilgi verilmez.
  • Müvekkil adayının görüşmeye uyuşmazlık konusu olay ile ilgili her türlü belgeyi getirmesi gerekir.
  • Müvekkil adayı ile hukuki uyuşmazlık hakkında görüşme tamamlandıktan sonra açılacak davaya dair masraflar ve alınacak vekalet ücreti hakkında bilgi verilir.
  • Telefonda veya e-posta ile ücret bilgisi verilmez. Vekalet ücreti dosyanın türüne, yapılacak işin niteliğine, süresine göre farklılık gösterebilir.
  • Yazılı sözleşme yapılıp vekalet ücreti ödenmeden işe başlanmaz.
  • Avukat Yusuf Selçuk ATEŞKAN üstlendiği dosyaya ilişkin tüm işlemleri bizzat kendisi yürütmekte, uygulamada sıklıkla görüldüğü gibi başka bir çalışanına tevdi etmemekte, istisnai durumlar haricinde tüm duruşmalara bizzat katılmaktadır.
  • Avukat Yusuf Selçuk ATEŞKAN müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu en kaliteli hukuki hizmeti işin niteliğine göre en uygun ücret ile sunmayı hedefler.