Anayasa Mahkemesinin 22.05. 2003 tarih ve 2003/28 Esas, 2003/42 Karar sayılı kararı

Anayasa Mahkemesi 22.05. 2003 tarih ve 2003/28 Esas, 2003/42 Karar sayılı kararında

Daha fazlasını oku

Anayasa Mahkemesi Olağanüstü Halde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin şekil veya esas bakımından Anayasaya uygunluğunu denetleyebilir mi?

Anayasanın 148. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine göre:

“Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.”

Anayasanın bu hükmü, Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin hiçbir şekilde Anayasaya uygunluğunun denetlenemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Daha fazlasını oku