Anayasaya göre genel kanun hükmünde kararnameler nasıl çıkarılır?

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme

MADDE 91. – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Daha fazlasını oku

Anayasaya göre Olağanüstü Halde temel hak ve hürriyetler ne ölçüde kısıtlanabilir?

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

MADDE 15. – (1) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde,

Daha fazlasını oku

Anayasaya göre Olağanüstü Hal nasıl ilan edilir?

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme

MADDE 121. – (1) Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Daha fazlasını oku

Anayasaya göre hangi hallerde Olağanüstü Hal ilan edilebilir?

Anayasaya göre Olağanüstü Hal ilan edilmesi için aşağıdaki iki sebepten birinin mevcut olması gerekir:

  1. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım
  2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması

Daha fazlasını oku