Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre Olağanüstü Halde dahi kısıtlanamayacak temel hak ve hürriyetler nelerdir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesine göre Olağanüstü Halde dahi korunması gereken Temel Haklar şunlardır:

  1. Yaşam Hakkı, (madde 2)
  2. İşkence Yasağı, (madde 3)
  3. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı, (madde 4/1)
  4. Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesi (madde 7)

Daha fazlasını oku

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre Olağanüstü Halde temel hak ve hürriyetler kısıtlanabilir mi?

MADDE 15 Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma

(1) Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf,

Daha fazlasını oku