671 sayılı KHK ile Diğer Yasalarda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 26- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü

Daha fazlasını oku

671 sayılı KHK ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İlgili Diğer Kanunlarda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kıırumuna İlişkin Hükümler

MADDE 20- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Daha fazlasını oku

671 sayılı KHK ile 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 17– 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Daha fazlasını oku

671 sayılı KHK ile 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 12– 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 7 nci maddesinin (h) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Daha fazlasını oku