1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu Uyarınca Görevine Son Verilen Kamu Çalışanları Hakkında Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun Verdiği 07.12.1989 tarih ve 1988/6 Esas, 1989/4 Karar sayılı Karar.

Danıştay Büyük Genel Kurulunun 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevine son verilen kamu çalışanları hakkında verdiği 1988/6 E., 1989/4 K. sayılı karar şöyledir:

Daha fazlasını oku

672 sayılı KHK ile Kamu Personelinin Meslekten Çıkarılması

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

Daha fazlasını oku

670 sayılı KHK ile Kamu Personelinin Meslekten Çıkarılması

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan;

Daha fazlasını oku

669 sayılı KHK ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 12– 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “gözönünde tutularak” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Bakanlığının mesleğe kabul kararı üzerine” ibaresi eklenmiştir.

Daha fazlasını oku