2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa göre Şiddet Hareketleri Nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Alınması Durumunda Alınabilecek Tedbirler Nelerdir?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler

Tedbirler:

Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

Daha fazlasını oku

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa göre Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri nasıl çıkarılabilir?

Kanun hükmünde kararname:

Madde 4 – Olağanüstü hal süresince,

  • Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu,
  • olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda
  • Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın,

kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.

Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa göre Olağanüstü Hal nasıl ilan edilir?

Olağanüstü halin ilanı:

             Madde 3 – (1) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu:

Daha fazlasını oku