Ceza Hükümleri

Aşağıdaki fiiller suç oluşturur (TTK 947-950) ve kasten işlenmesi halinde cezaya hükmolunur. (TTK 951)

  1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekmek (TTK 947)
  2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekmek (TTK 948)
  3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek (TTK 949)
  4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması (TTK 950)

TTK 947 ve 948. maddelerde öngörülen fiiller yabancı bir ülkede veya açık denizde bir Türk veya yabancı tarafından işlenmiş olsa bile cezalandırılır. (TTK 952)

Türk Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk Bayrağı çeken veya Türk Bayrağı çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanı altı aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. (TTK 947)

945 inci maddede yazılı gemiler hariç, gemi tasdiknamesini veya onun onaylı suretini yahut bayrak şahadetnamesini almaksızın Türk Bayrağı çeken geminin kaptanı, dört aya kadar hapis veya ikiyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (TTK 948/1)

Gemi tasdiknamesi veya onun onaylı sureti veya bayrak şahadetnamesini gemide bulundurmayan kaptan iki aya kadar hapis veya yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (TTK 948/2)

Harp gemileri ile sahil istihkâmları önünde ve Türk limanlarına girerken veya çıkarken ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan üç aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. (TTK 949)

Sicile kayıtlı bir geminin bordasının iki yanına adının, kıçına da adı ile bağlama limanının usulüne uygun olarak yazılması yükümlülüğüne uymayan kaptan üç aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. (TTK 950)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir