Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ulusal Süt Konseyinin, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alarak ilan ettiği tavsiye fiyatına göre,”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir