Davayı kazanırsam avukatlık ücretini karşı taraftan alabilir miyim?

Avukatlık ücreti, avukat ile müvekkil arasında hukuki danışmanlığın karşılığı olarak kararlaştırılan hizmettir. Bu ücret, müvekkil tarafından avukata ödenir.

Ancak mahkeme davayı kazanan taraf avukat ile temsil edilmiş ise, davayı kazanan lehine ayrıca bir “karşı vekalet ücreti” belirler. Belirlenen karşı vekalet ücretini davayı kaybeden taraf, davayı kazanan tarafın avukatına öder. Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son fıkrasına göre  “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” Mahkemenin belirlediği tutar avukatınızla anlaştığınız ücretten daha az bir tutardır.

Bu nedenle davayı kazansanız dahi, baştan avukatınızla anlaştığınız avukatlık ücretini ödemek zorundasınız. Ödediyseniz geri alamazsınız. Karşı tarafın mahkeme kararıyla ödeyeceği karşı vekalet ücretini de avukatınız alacaktır.

Özellikle kanundan, sözleşmeden veya haksız fiilden doğan alacakların talebiyle açılan davalarda alacağın tamamına değil bir kısmına hükmedilirse, reddedilen kısım için de avukatlık ücretine hükmedilir. Dolayısıyla kısmen kabul, kısmen ret ile sonuçlanan bir davada, her iki taraf da karşı tarafın avukatına bir miktar karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalır. Bu nedenle, avukatınızın davanın değerini belirlerken dikkatli olması, davanın kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde ödemek zorunda kalacağınız karşı vekalet ücreti hakkında sizi bilgilendirmesi gerekir.

Reddedilen kısım için hükmedilecek karşı vekalet ücreti hakkında iki özel uygulama vardır:

  1. Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
  2. Manevi tazminat davalarında, davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

Aşağıdaki telefon numaraları veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: (90 232) 332 21 10 veya  (90 544) 288 5280
email: yusuf@ateskanhukuk.com

ADRESİMİZ: (Stadyum Metro İstasyonu yakını) 5003/2 sk. No:3-5 Gümüş Plaza Optimus D:206  35090 Bornova/İzmir

Yol tarifi almak için tıklayınız.

Bu kategorideki diğer yazılar:

Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN’ın internet sitesinde yer alan yazıların tüm hakları İzmir Barosu üyesi Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN’a ait olup tamamen kopyalanması ve başka yerde yayınlanması yasaktır.  Siteye veya sitenin herhangi bir sayfasına izin almadan link verilebilir. Siteden sitenin içindeki herhangi bir sayfadan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak  alıntı (iktibas) yapılabilir. Alıntıda, iktibas yapılan sayfanın linki belirtilmelidir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir