Müteselsil Sorumluluk Halleri Hakkında Yapılan Değişiklikler

eBK’nın 51. maddesi birinci fıkrasındaki hâl için “eksik teselsül” ve 50. maddesindeki hâl için de “tam teselsül” şeklinde yapılan ayırıma yTBK’da yer verilmemiştir.

eBK’nın ikili teselsül sistemi terkedilmiş ve her iki teselsül durumu bir bütün olarak değerlendirilip, aynı hükümlere tâbi tutulmuştur. Müteselsil sorumluların yükümlü tutulacakları tazminat miktarının üst sınırına ilişkin yTBK’nın 62’inci maddesinin ikinci fıkrası, eBK’da yer verilmeyen yeni bir hükümdür. Söz konusu hükme göre, her bir müteselsil sorumlunun yükümlü tutulacağı tazminat miktarı, tek başına sorumlu olması durumunda yükümlü tutulacağı tazminat miktarından fazla olamaz.
Bu yeni düzenlemeyle, müteselsil sorumlulardan her birinin, kendisi yönünden tazminatın azaltılmasını gerektiren nedenlerin, dış ilişkide göz önünde tutulmasının hakkaniyete uygun olacağı kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir