Dövizle kiralama yasağı kiracılar ve gayrimenkul sahipleri için ne anlama geliyor?

13/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Parasının Korunması Hakkında 32 Sayılı Karara 4-g bendi ve Geçici 8. madde eklendi.

Eklenen 4-g bendine göre, “Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.”

Eklenen Geçici 8. maddeye göre ise “Yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, 30 gün içinde Türk lirası olarak yeniden belirlenecek. Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.”

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Hazine ve Maliye Bakanınca belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.

Bu kararın iki sonucu var:

1- Bundan sonra Türkiye’de yerleşik kişiler arasında sayılan sözleşmeler döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılamayacak.

2- Daha önce yapılan sözleşmeler ise tarafların anlaşmaları ile 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

Taraflar Türk Lirası bedel hakkında 30 gün içinde anlaşamazlar ise ne olacak?

Taraflar anlaşamadıkları takdirde kiracılar mahkemeye başvurarak uyarlama davası açabilecek. Dövizde son 9 ay içinde meydana gelen aşırı ve beklenmedik artışın kiracı aleyhine ifa güçlüğüne neden olduğu düşünüldüğünde kiracıların kira bedellerini uyarlama davası ile makul seviyelere ve Türk lirasına dönüştürme imkanı ve şansı olacak.

Bu Cumhurbaşkanlığı kararı özellikle AVM’lerde döviz karşılığı kira bedeli ödeyen kiracılara avantaj sağlayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir