Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma, Tasarruf ve Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

Yönetim, yararlanma ve tasarruf

Md. 223 – Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

Md. 224 – Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir