Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”te aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

6. maddenin 2. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş, 3. fıkra eklenmiştir:

  • Eski hali: “(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.”
  • Yeni hali: “(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınır.    
  • (3) Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilir.”

9. maddesindeki iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar” ifadesi dört yıl” olarak değiştirildi:

EKPSS’nin geçerlik süresi

MADDE 9- (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren [Eskisi: iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar] dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

13. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (a) bendi şu şekilde değiştirilmiştir:

“Yerleştirme

MADDE 13- (1) Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde [Eskisi: EKPSS sonucu ve kura sonucu] EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri kullanılır.

a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.  Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.”

14. maddesinin beşinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:

“(5) Eski hali: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramaz.”

“(5) Yeni hali: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydı ile başvuramaz.”

Aşağıdaki madde geçici 1. madde olarak eklenmiştir:

“2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerlidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir