Eşimin borçlarından dolayı bana icra gelir mi?

Medeni Kanuna göre, başka bir mal rejimi sözleşmesi yapmayan eşler arasında “edinilmiş mallara katılma rejimi” uygulanır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde “kişisel mal” sayılan mallar eşin kendisine ait, “edinilmiş mal” sayılan mallar ise ortaktır. Ancak evlilik süresince mal ayrılığı uygulanır. Evliliğin vefat, boşanma, iptal, butlan vs. gibi bir nedenle sona ermesi halinde her eş, diğerinin evlilik sırasında sahip olduğu “edinilmiş mallar” üzerindeki hakkını talep edebilir.

Bu nedenle evlilik süresince, eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığı değerleriyle sorumludur. Kişinin borçları kendisine aittir, eşi borçlardan sorumlu tutulamaz. Eşin ister özel kişilere olan borcundan, ister vergi veya SGK primi gibi kamu borcundan dolayı diğer eşin aldığı maaşa, kendi adına kayıtlı eve haciz konamaz.

“… Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

  1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  4. Kişisel mallarının gelirleri,
  5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.”

“Aşağıda sayılanlar, Kanun gereğince kişisel maldır:

  1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  3. Manevî tazminat alacakları,
  4. Kişisel mallar yerine geçen değerler” 

Eşler aralarında kanunun izin verdiği başka bir mal rejimi sözleşmesi yaparlarsa o sözleşme hükümleri uygulanır.


Aşağıdaki telefon numaraları veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: (90 232) 332 21 10 veya  (90 544) 288 5280
email: yusuf@ateskanhukuk.com

ADRESİMİZ: (Stadyum Metro İstasyonu yakını) 5003/2 sk. No:3-5 Gümüş Plaza Optimus D:206  35090 Bornova/İzmir

Yol tarifi almak için tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir