Facebook veya sosyal medya çıktıları tek başına delil kabul edilir mi?

 

Sosyal medyada yazılanlar ile sosyal medyadan alınan görüntülerin tek başına delil olarak kabul edilmesi konusunda mahkemeler farklı kararlar vermektedir.

Usul kanunlarına göre mahkemenin delilleri kabul etmesi için delilin usulsüz olarak oluşturulmamış olması ve hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen bir delil, somut olayın özelliğine göre delil kabul edilebilirken, usulsüz olarak oluşturulan delil hiçbir şekilde kabul edilmez. Delillerin nasıl elde edildiği mahkemece resen araştırılmalıdır.

Özel hayatın gizliliği ihlal edilerek bir delil elde edilmiş ise, bunu kim, nasıl ve hangi amaçla elde etmiş olursa olsun söz konusu delil ceza mahkemesinde delil olarak kullanılamaz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ispat hakkı konusunda aşağıdaki hükümlere yer vermektedir:

  1. Taraflar, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak ispat hakkına sahiptir.
  2. Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.
  3. Kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar, başka delillerle ispat olunamaz.
  4. Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir.

Bir kişinin rızası dışında Facebook’tan alınan ve delil olarak dosyaya sunulan fotoğrafların yasal delil olarak kabul edilip edilmeyeceği yukarıdaki ilkelere göre tartışılmalıdır. Mesela ekran görüntüsü almak suretiyle elde edilen Facebook veya başka sosyal medya görüntülerinin üzerinde oynama yapılıp yapılmadığının araştırılması gerekir.

(Bkz. Yargıtay 3.HD 2012/23195E, 2013/698K, 21/01/2013 tarihli kararı, Yargıtay HGK 15.02.2012 tarihli ve 2011/2-703 E-70 K.  sayılı kararı)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir