Gemilerin Hukuki Niteliği

Sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler Türk Ticaret Kanununun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır. (TTK 936/1)

Ancak, Türk Ticaret Kanununda, İcra ve İflas Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tabi olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında 936 ncı madde hükmü uygulanmaz. (TTK 937/1)

Türk Medenî Kanununun 429/1(2), 444, 523 ve 635 inci maddelerinin uygulanmasında, “taşınmaz” terimine yapı hâlinde veya tamamlanmış olan bütün gemiler ve “tapu sicili” terimine “gemi sicilleri”  de dâhildir. (TTK 937/2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir