Hakkımda açılan icra takibi dosyasını nasıl kapatabilirim?

Bir borcu icra takibi yapılmadan ödemek en doğrusudur. İcra takibi yapıldığında borçludan sadece asıl alacak tutarı değil, işlemiş ve işleyecek faiz ile birlikte yapılan icra masrafları da alınır. Eğer icra takibi bir avukata vekalet verilerek açılmışsa borçlu ayrıca avukat vekalet ücreti de ödemek zorunda kalır.

Takip başlatılırken alacaklıdan başvuru harcı ve peşin harç denen harçlar alınır. İcra takibi bir avukat tarafından yürütülüyorsa vekalet suret harcı da eklenir.  Borçlu, cezaevi harcı dışındaki alacak, faiz, masraf, vekalet ücreti ve harçlardan sorumlu olur.

Dosya borcunun hangi aşamada kapatıldığına göre tahsil harcı oranı değişebilmektedir.

Borcunu ödeyip dosyayı kapatmak isteyen borçlu icra müdürlüğüne giderek, kapak hesabı yapılmasını isteyebilir. Yapılan hesaba göre borcun tamamını öderse dosya ile ilgili hukuki sorumluluğu sona erer. Kapak hesabı ile hesaplanan borcu ödedikten sonra varsa hacizlerin kaldırılmasını talep edebilir.

Alacaklının avukatı ile görüşerek borcun haricen tahsili de mümkündür. Borç tamamen ödendiğinde, alacaklının avukatı ya da alacaklının kendisi borcun haricen tahsil edildiğine dair bir dilekçe yazarak icra müdürlüğünden dosyanın kapatılmasını talep edebilir.

Dosyada bir sene boyunca işlem yapılmazsa dosya işlemden kaldırılabilir. Ancak dosyanın işlemden kaldırılması borca dair sorumluluğun sona erdiği anlamına gelmez. Alacaklı yeniden harç ve diğer masrafları ödeyerek dosyayı işleme koydurabilir.

Dosyadaki borcun kapanmasının bir diğer yolu alacaklının borçtan feragat etmesidir. Bu durumda alacaklının feragat harcı ödemesi gerekir. Alacaktan feragat edecek alacaklı, feragat harcını borçlunun ödemesini isteyebilir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir