Hukuk Alanında Bilişim Uygulamalarının Kullanımı Hızla Yaygınlaşıyor

Hukuk Bilişimi uygulamalarının hedef kitlesi bireysel kullanıcılar, şirketler, kamu sektörü veya hukuk hizmeti sunan profesyoneller olabilir.

Bu uygulamaların çoğu diğer meslekler için de mevcut olan uygulamaların hukuk alanında kullanılması olmakla birlikte hukuk alanına özgü veya hukuk alanına uyarlanmış uygulamalar da mevcuttur.

Yurtdışında hukuk bilişimi uygulamaları alanında yatırım yapan şirketlerin sayısı bine ulaşmıştır. Bu şirketlerin yarıdan fazlası Amerika’da bulunmaktadır.[1]

Aderant şirketi tarafından Amerika’daki hukuk şirketleri arasında bilişim uygulamaları hakkında yapılan ankete[2] göre en çok kullanılan bilişim uygulamaları Belge Yönetimi (% 66), Finansal Planlama/Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) (% 52), İş Zekâsı[3] (% 49), Fiyatlama ve Planlama (%47), Dava Yönetimi (%47), Proje Yönetimi (%37), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) (%37), Belge Toparlama (% 26) ve Elektronik Keşif (%23) olarak sıralanmaktadır.

İşlemleri otomatik hale getiren (%74), verileri analiz eden (%60) ve diğer sistemlerle entegre çalışabilen (%55) uygulamalar daha çok rağbet görürken siber güvenlik endişeleri (%73) nedeniyle bulut tabanlı çözümlere (%21) ilgi henüz istenen düzeye ulaşamamıştır.

[1] https://www.lawsitesblog.com/legal-tech-startups

[2] The 2017 Aderant Business of Law and Legal Technology Survey

[3] “Business intelligence” kavramının daha doğru bir tercümesinin “ticari istihbarat” olduğu kanaatindeyiz. Ancak Türkçe çevirisi “iş zekâsı” olarak yerleştiği için kavram bu şekilde kullanılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir