Hukuki Belge Otomasyonu Sistemleri Sayesinde Artık Pek Çok Hukuki Belge Bilgisayar Yardımıyla Kolayca Hazırlanıyor

Hukuki Belge Otomasyonu, vergi beyannamesi, boşanma dilekçesi, sigorta talep formu, icra takip formu gibi belirli hukuki problemlere uygun dilekçe veya başvuru formu hazırlayan uygulamalardır.

Yurtdışında, havayolu seyahatleri sırasında gecikme, uçuş iptali veya fazla rezervasyon sorunları nedeniyle uçuşlarında aksama yaşayan yolcuların dilekçelerini hazırlayıp hukuki işlemlerini takip eden veya kullanıcıların yükledikleri ürün fotoğrafından tescilli bir markaya ait ürünün sahte veya orijinal olduğunu tespit eden, ürünün sahte olduğu ve marka ihlali yapıldığı tespit edildiği takdirde yasal işlemleri başlatan siteler hizmet vermektedir.

Airhelp sitesi uçuşta aksama yaşayan yolcuların tazminat talepleri için yasal başvuru yapmalarını sağlarken, Counterfeit Technology sitesi tescilli markaya ait sahte ürünleri yüklenen fotoğraf yardımı ile tespit ederek yasal şikayet başvurusu yapmaktadır.

Türkiye’de de Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesi üzerinden vergi beyannamesi vermek mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri’nde de vergi beyannamesi ve itiraz formu hazırlayan AppealTrack gibi siteler bulunmaktadır.

Avukatlar pek çok ticari programın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlar için özel olarak hazırlanmış bir icra takip sistemi olan İcratek‘i kullanmaktadır.

Yapay zekâ uygulamaları, şu an itibarıyla çok geniş veri tabanlarını hızlı şekilde tarayarak dava konusuna en uygun içtihatları saniyeler içinde derleyebilmektedir, ancak bir dava dilekçesi hazırlayabilecek mantıksal akıl yürütme ve düzgün cümle kurma yeteneklerini yeterli oranda kazanmamıştır. İleride doğal dil işleme, yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerinin gelişmesiyle her türlü dava dilekçesinin bilgisayarlar tarafından hazırlanması mümkün olacaktır.

İnternet üzerinden ücret karşılığı veya ücretsiz olarak otomatik dava dilekçesi hazırlama hizmeti verilmesi Avukatlık Kanunu’na göre yasaktır. Çünkü “kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnızca baroda yazılı avukatlara aittir.” (Avukatlık Kanunu, md. 35/1)

Ayrıca, “baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar.” (Avukatlık Kanunu md. 63/1) Bu nedenle hukuki dilekçe hazırlayan İnternet sitelerinin doğrudan kullanıcıların hizmetine sunulması Avukatlık Kanunu’na aykırı sayılacaktır.

Ancak, avukatların bu tarz programlardan yararlanmasına hukuki engel bulunmamaktadır.

“Avukatların ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılmamak kaydıyla, İnternet sitesi üzerinden gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile İnternet’in kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan İnternet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “Sanal Ofis” benzeri uygulamaları kullanmasına” izin verilmiştir. (TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği md. 9)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir