İcra emrinde yazılı süre dolduğu halde borcunu ödemeyenler için haciz ve iflas nasıl istenir?

İcra emrinde yazan süre dolduktan sonra borcunu ödemeyenlerin malları için haciz işlemi yapılabileceği gibi, kişi iflasa tabi olanlardan ise, alacaklının isteği üzerine yetkili ticaret mahkemesince iflasına karar verilebilir.

Haciz veya iflas istemek yetkisi :

Madde 37 – İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemeyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflasa tabi eşhastan olup da alacaklı isterse yetkili ticaret mahkemesince iflasına karar verilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir