İcra Mahkemesinde Hakimin Reddi

  • İcra mahkemesi hakimi reddedilirse, HMK hükümleri uygulanır. Ret talebinde bulunan dilekçesinde ret sebeplerini delilleriyle bildirmelidir.

  • Ret talebinin reddi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması, hakimin işe bakıp karar vermesine engel değildir.
  • Ret talebinin reddi hakkındaki karar kaldırılırsa, reddedilen hakimin verdiği karar yerine getirilmez.
  • Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahkemesinin başka dairesine, o yerde başka dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir.
  • İcranın iadesine ilişkin İİK 40. madde hükümleri kıyasen uygulanır.

İcra mahkemesi hâkiminin reddi

Madde 10/a – (Ek: 18/2/1965 – 538/7 md.; Değişik: 2/3/2005-5311/1 md.)

İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret talebinde bulunan, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır.

Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvurulması, hâkimin işe bakıp karar vermesine engel değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın kaldırılması hâlinde reddedilen hâkimin verdiği karar yerine getirilmez. Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahkemesinin başka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin başka bir dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir. 40 ıncı madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir