İcra Takibinde Borcun Faizine İtiraz Dilekçesi Örneği

……………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

DOSYA NO:
KONUSU : Borca itiraz dilekçesi

İTİRAZLARIMIZ: Ödeme emrini …/…/20… tarihinde aldım, süresinde itiraz ediyorum. Borcun anparasına bir itirazım yoktur ABC mağazasıyla yaptığım kredili ve taksitli satış sözleşmesi gereğince alışveriş yaptım ve maddi imkansızlıklarım deneniyle ödeyemedim. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Ancak geç ödeme halinde uygulanacak faiz yıllık %…. olarak belirlenmiş olmasına rağmen ödeme emrinde %…. faiz istenmiş olup, …..TL tutarındaki hesaplanmış faiz de ….. TL olmalıydı. Fazladan istenmiş olan …. TL ye itiraz ediyorum.

İtirazımın kabulü ile takibin itiraz ettiğim …..TL miktarı üzerinden durdurulmasını arz ve talep ederim. ../../20…..

İTİRAZ EDEN
ADI VE SOYADI
İMZA

Eki: Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir