İcra ve İflas Harçları Nasıl Belirlenir?

 

  • İcra ve iflas harçları kanunla belirlenir.
  • Kanunda aksi belirtilmedikçe tüm masraf ve harçlar borçluya aittir. Ayrıca hüküm ve takibe gerek kalmaksızın borçludan tahsil olunur.
  • İcra takiplerinde adli yardım, takibe yetkili icra mahkemesi tarafından HMK’ya uygun şekilde verilir.

Harçlar :

Madde 15 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur.

İcra takiplerinde, müzahereti Adliye kararları takibe yetkili icra mahkemesi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve müteakip maddelerine tevfikan ittihaz olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir