İnşaatı devam eden bir gayrimenkul satın alırken nelere dikkat etmelidir?

  1. Henüz inşaatı tamamlanmamış gayrimenkullerin satışı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile yapılabilir. Ancak bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için noterde veya tapu müdürlüğünde yapılması gerekir. Müteahhit ile alıcı arasında yapılan sözleşme noterde veya tapu müdürlüğünde yapılmadıkça geçerli olmaz.
  2. Satın alınacak gayrimenkulün tapusunun kimin üzerinde kayıtlı olduğu ve tapuda başkasının lehine sınırlı ayni hak tesis edilip edilmediği kontrol edilmelidir.
  3. Müteahhit ile arsa sahipleri arasında yapılan “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” incelenmelidir. Arsa sahipleri, müteahhit ve gayrimenkulü satanlar arasında bu sözleşmeden dolayı hukuki uyuşmazlıkların doğup doğmayacağı değerlendirilmelidir.
  4. Müteahhidin önceki işleri araştırılarak güvenilir bir kişi olup olmadığına bakılmalıdır. Ruhsatı almadan, arsa sahipleri ile anlaşmadan satış yapan ve kaçan müteahhitler olabileceği unutulmamalıdır.
  5. Satın alınacak gayrimenkulün belediye imar planı içinde olup olmadığı, inşaat ruhsatlarının tamamlanıp tamamlanmadığı konrol edilmelidir. İnşaata başlayabilmek için idari işlemlerin tamamlanması gerekir. Parselasyon, kat izni, ruhsat, belediye imar planı, otopark alanının mevcut olup olmadığı gibi konular büyük bir dikkat ve özenle kontrol edilmelidir.

Müteahhit hakkında açılacak ceza davası, mağdurların zararını gidermek için yeterli değildir. Mağdurun birey ise tüketici mahkemesinde, tacir ise ticaret mahkemesinde dava açılması gerekir. Pek çok teknik detayı olan bu tarz davalarda hak kaybına uğramamak için avukata vekalet verilmelidir.

Müteahhitten teslim alınan gayrimenkulde eksiklik veya ayıp varsa, gayrimenkul geç teslim edilmişse yine tüketici veya ticaret mahkemelerinde alacak davası açılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir