İş kazalarında işverenin cezai sorumluluğunun sınırı nedir?

İşçinin ölümü ya da yaralanmasıyla sonuçlanan iş kazalarında, kusuru tespit edilen işveren, taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçlarından dolayı cezalandırılabilir. Bu davalarda, işverenin tedbirsizlik, özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle ölüm veya yaralanmada kusuru olup olmadığına bakılır.

Taksirle öldürme ve taksirle yaralama suçları bilinçli taksir ile işlendiği takdirde şikayete bağlı olmaktan çıkar. Bilinçli taksir, kişinin istemediği halde, öngördüğü veya öngörebileceği bir neticenin meydana gelmesi halidir. Eğer işverenin kusurunun basit taksir değil, bilinçli taksir olduğuna hükmedilirse  suç şikayete bağlı olmaktan çıktığı gibi verilecek ceza da arttırılabilir.

Taksirle işlenen suçlarda hapis cezası verilirse, işverenin kusur durumuna bakılarak hakimin takdiri ile adli para cezasına çevrilebilir. Bu hususta, hakimin olay yeri incelemesi ve keşif yoluyla yapacağı kusur durumu tespiti önem kazanmaktadır.

Taksirle yaralama suçu, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaşma kapsamındadır. İşçinin uğramış olduğu zararı gidermesi şartıyla, işveren ve işçinin dava açılmadan uzlaşması mümkündür. Uzlaşma halinde ceza davası açılmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir