Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Eski hali

“(2) Üreticiler tarafından Kuruma teslim edilecek olan kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz/sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ve anahtarları Kurum tarafından muhafaza edilir.”

olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‘in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası

“(2) Üreticiler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kuruma teslim edilecek olan kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz/sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ve anahtarları, Kurumun Kritik Veri Merkezinin bulunduğu, haftanın yedi günü yirmi dört saat güvenlik kameraları ile görüntülenen ve giriş-çıkışların kayıt altına alındığı sistem salonlarında, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda, Kurum tarafından muhafaza edilir.”

olarak değiştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir