Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ortak alanlar hakkındaki hükümler nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre aşağıda sayılan yerler ortak alandır. Bu yerlerin ortak alan sayılmayacağı hususunda kat malikleri arasında sözleşme yapılamaz. Bu şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz sayılır.

 1. Avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar,
 2. Birinci maddedeki genel tuvalet ve lavabolar,
 3. Kapıcı daire veya odaları,
 4. Genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri,
 5. Genel kömürlük ve ortak garajlar,
 6. Elektrik, su ev havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar,
 7. Kalorifer daireleri,
 8. Kuyu ve sarnıçlar,
 9. Yapının genel su depoları,
 10. Sığınaklar
 11. Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri,
 12. Telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
 13. Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri,
 14. Sayılanlar dışında olup ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan diğer yerler, “ortak alan” sayılır.

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre

 1. Zemin kat ve kot farkı bulunan katların malikleri kullanmasa dahi asansör giderine katılmakla yükümlüdür, aksi kararlaştırılamaz.
 2. Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Bağımsız bölümden ira sözleşmesi veya oturma hakkına dayalı olarak yararlanan kişiler de kat maliki gibi ortak yerleri kullanma hakkına sahiptirler.
 3. “…Ortak yerden yararlanma ve bu yerlerden sağlanan gelirin dağılımında da bu madde hükmü esas alınmalı, ortak yerin kira gelirinin de ana taşınmazdaki bu ortak yerden yararlanan tüm kat maliklerine –başka türlü bir anlaşma olmadıkça- arsa payları oranında dağıtılması gerekir…” (18 HD, 13.11.2007, 2007/8118-9680)
 4. Her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir