Kiracıyı nasıl tahliye edebilirim? Kiracıyı çıkarmak ne kadar zaman alır?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Bu şu anlama geliyor: Mülk sahibi kira sözleşmesi sona erdi diyerek kiracısını çıkaramaz. Kira dönemi sonunda kira sözleşmesini bitirme hakkı sadece kiracıya verilmiştir. Kiracı, bu hakkı kullanabilmek için, çıkacağını ev sahibine (1) en az 15 gün önce ve (2) yazılı olarak bildirmelidir.

Mülk sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi ancak aşağıdaki koşullardan biri halinde mümkün olur:

  1. Kira bedellerinin ödenmemesinden doğan temerrüt nedeniyle tahliye
  2. Kira bedellerinin ödenmemesinden doğan iki haklı ihtar nedeniyle tahliye
  3. Mülk sahibinin kendisinin veya kanunda sayılı yakınlarının konut veya işyeri olarak ihtiyacı nedeniyle tahliye
  4. Yeni mülk sahibinin kendisinin veya kanunda sayılı yakınlarının konut veya işyeri olarak ihtiyacı nedeniyle tahliye
  5. Kiralananın yeniden inşası ve imarı nedeniyle tahliye
  6. Yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak tahliye
  7. Kiracının aynı belediye sınırları içinde başka bir evi olması nedeniyle tahliye
  8. Kira sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresi sonunda tahliye

İlk iki madde hakkında Kiracım kirasını ödemiyor, ne yapabilirim? başlıklı yazımızda detaylı açıklamalar yapmıştık. Bu yazımızda mülk sahibine tahliye hakkı veren diğer durumları inceleyeceğiz.

Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir