ATEŞKAN Avukatlık Bürosu‘nun Kişiler ve Aile Hukuku alanında sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları.
  • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davaları.
  • Boşanmada mal rejiminin tasfiyesi davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları.
  • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar.
  • Soybağının kurulması davaları, nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları.
  • İsim ve yaş değişikliği davaları.
  • Vesayet altına alınma, vasi atanması ve vasilikten doğan davalar.

Kişiler Hukuku, gerçek ve tüzel kişilerin haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Gerçek kişiler bakımından hak ehliyeti, fiil ehliyeti, hısımlık, yerleşim yeri (ikametgah), kişilerin korunması, adın korunması, isim değişikliği, gaiplik, nüfus sicili gibi konuları kapsar. Medeni Kanun bakımından tüzel kişiler ise dernekler ve vakıflardır. Bunun dışında devlet kurumlarının kamu tüzel kişiliği kamu hukukunu ilgilendirir. Medeni Kanun kapsamında olmayan diğer tüzel kişiler şirketler, sendikalar ve partilerdir.

Aile Hukuku ise, aileye ilişkin konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağının kurulması, evlat edinme, velayet, nafaka, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası gibi konular aile hukukunun kapsamına girer.