Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira artış oranı ne şekilde belirlenecektir?

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kira bedeli hakkında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

  1. Sözleşme başlangıcında kira bedeli taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir.
  2. Yenilenen dönemler için kira bedeli için belirlenen artış oranı önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Yargıtay kararına göre artışta esas alınacak oran on iki aylık ortalamalara göre hesaplanan ÜFE’dir.
  3. Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında kira artış oranını sınırlayan hüküm 8 yıl süreyle uygulanmaz. Buna göre işyeri kiralarında 1 Temmuz 2020 tarihine kadar sözleşme serbestisi vardır. Sözleşmede ÜFE oranından daha yüksek bir artış belirlenen işyeri kiralarında 1 Temmuz 2020 yılına kadar bu artış oranı geçerli olacaktır.
  4. Sözleşmede kira artış oranı bulunmuyorsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir