ATEŞKAN Avukatlık Bürosu’nun Miras Hukuku alanında sunduğu başlıca hukuki hizmetler şunlardır:

  • Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi.
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme.
  • Mirastan mal kaçırma (Muris muvazaası) davası.
  • Mirasta tenkis davası.
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası.
  • Muvazaalı (Danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları.
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları.
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine (Reddi miras) ilişkin her türlü dava.

Miras Hukuku, bir kişinin yasal mirasçılarını, ölüme bağlı tasarruflarını, mirasın geçmesi ve buna bağlı yapılacak işlemleri kapsayan hukuk dalıdır.

Mirastan kimlerin, ne kadar pay alacağı, sağ kalan eşin miras payının ne şekilde belirleneceği, yasal miras paylaşımının nasıl yapılacağı, geçerli bir vasiyetnamenin nasıl düzenleneceği, vasiyetname yoksa mal paylaşımının ne şekilde yapılacağı, mirasta saklı payın ne demek olduğu, mirasçılıktan çıkarma, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, reddi miras gibi işlemlerin nasıl ve hangi koşullar altında yapılacağı, mirasbırakanın sağlığında yaptığı paylaştırmaya karşı ne yapılabileceği, tenkis davasının hangi koşullarda açılacağı gibi konular Miras Hukukunun alanına girer.