Miras ne zaman ve nerede açılır? Mirasbırakanın sağlığında verdiği malların hükmü nedir?

Mirasın açılma ve değerlendirme anı

  • Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır.
  • Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir.

Mirasın açılma yeri ve yetkili mahkeme

  • Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.
  • Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir