Mirasbırakan ölüme bağlı tasarruf ile vakıf kurabilir mi? Vakfa mirasın ne kadarı özgülenebilir? Kurulan vakıf ne zaman kamu tüzel kişiliği kazanır?

  • Mirasbırakan, terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir.
  • Tasarruf edilebilir kısım, saklı payların dışında kalan kısımdır.
  • Vakıf, ancak kanun hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir